Reductie

Reducties worden door de producent per productie bepaald.
In voorkomend geval dient men de reductie bij reservering te vragen.
Als gevolg van de automatisering is het niet mogelijk aan de theaterkassa nog correcties aan te brengen.

Reductie is alleen mogelijk op vertoon van een geldig bewijs.
Reducties zijn niet in combinatie te gebruiken.
Er wordt telkens maar één reductie toegestaan.

STUDENT:
Voor een aantal producties is een speciaal studententarief ingevoerd. Deze tickets kunnen enkel verstrekt worden aan houders van een studentenkaart, te tonen bij afhalen aan de kassa ticketshop.
Bij een andere bestelwijze: mits toezenden (mail/fax) van een kopie.

Gelieve uw inkomticket nauwkeurig na te kijken.
Vergissingen kunnen niet altijd automatisch worden hersteld.
Het ticket is ongeldig zonder controlestrook. Het dient op verzoek getoond te worden.