Andersvaliden

De Rode en de Zwarte Zaal beschikken over een stoeltjeslift.

Om praktische redenen vragen wij aan personen die gebruik wensen te maken van de lift voor andervaliden dit vooraf bij de bestelling van de tickets te melden.

Deze personen dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de voorstelling te melden. Personen die niet op eigen kracht gebruik kunnen maken van de lift, dienen vergezeld te zijn van een begeleider.

In de Rode Zaal is er geen ruimte voorzien om rolstoelen te plaatsen in de zaal, dit omwille van het evacuatieplan aangaande de brandveiligheid. Deze personen dienen plaats te nemen in een theaterstoel.