Over het Fakkeltheater

In 1956 werd het Fakkeltheater opgericht door een groepje idealisten die zich sociaal geëngageerd opstelden en stukken brachten met een sociaal-maatschappelijke achtergrond.

De Fakkel” barstte in de 70-er jaren uit het kleine zaaltje (84 plaatsen) aan de Mutsaertstraat. Een tweede plateau werd gezocht en het Meirtheater werd geboren. Wegens het toenemende succes moest men uitkijken naar een grotere theaterzaal. Deze werd gevonden in de Hoogstraat ( vroeger de “Burgerkring”). De Rode Zaal ( 260 plaatsen) werd gecreëerd.

In 1991 vond de laatste uitbreiding plaats: de vroegere cinema Alhambra in de Reyndersstraat werd omgevormd tot de Zwarte Zaal. Daarmee lijken de omzwervingen van het theater voorlopig voorbij.

Successen als “”Nonsens” en “De Buitenwippers” volgden elkaar op tot in 1993 het noodlot toesloeg in de gedaante van een subsidiestop.

Het, nochtans gerenommeerde, gezelschap stond op straat en het Fakkeltheater veranderde zijn structuur in een niet gesubsidieerd receptief productiecentrum. 

Het Fakkeltheater biedt aan theatergezelschappen en culturele verenigingen een podium.

Daarnaast worden er ook nog eigen producties opgevoerd. “Marlène” met Leah Thys , “Charlotte” met Alice Toen en Bernard Van Lent ( inmiddels bijna 100 voorstellingen) , “Venetië In De Sneeuw” met Mark Tijsmans, Ben Rottiers, Marijke Hofkens en Ann De Winne waren grote successen.

Het Fakkeltheater, gelegen in het hartje van Antwerpen, is een vast gegeven geworden in het straatbeeld van de Hoogstraat en de Reyndersstraat.

Na een bezoek aan één van de talrijke voorstellingen kan men nog nagenieten in de foyer. Het mooie oude stadscentrum van Antwerpen biedt uiteraard ook tal van mogelijkheden.